Keskkonnapoliitika

Arendame oma keskkonnasüsteemi pidevalt, pidades seda investeeringuks tulevaste põlvede tarbeks.

 • Juhtkond seisab selle eest, et olulistele keskkonnalalastele aspektidele pöörataks piisavat tähelepanu.
 • Oma tegevustes panustame alati preventatiivsetele meetoditele.
 • Keskkonnassüsteemi loomine on kulukas, kuid me peame seda investeeringuks nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele.

Optimeerime ja arendame igapäevatööga seotud ressursside kasutamist.

 • Optimeerime veovahendite kasutamist, vähendades tühisõite.
 • Kasutame selleks turul parima hinna ja kvaliteedisuhtega jälgimissüsteeme
 • Taaskasutame veoautode rehve

Pöörame tähelepanu keskkonnaaspektidele oma autopargi valikul.

 • Soetades veoautosid, jälgime, et autode emissiooninormide klassid ei oleks väiksemad kui EURO4
 • Kasutada kütust ökonoomselt
 • Hoida kütusekulu vastavuses teenusemahu ja veokorralduse efektiivsusega
 • Jälgida, et autovedudega kaasnevad heitmed õhku ei ületaks keskkonnaalase seadusandlusega lubatud piirnorme

Järgime meie tegevusega seotud seadusandlust ja kehtivaid normatiive.

 • Järgime ja arendame pidevalt oma tegevusi vastavuses meie tegevusvaldkonnaga seotud seadusandlusele ja keskkonnaalastele nõudmistele.

Peame avatud kõnelusi nii seadusandja, klientide kui ka allhankijatega

 • Arendamaks jätkuvalt oma keskkonnasüsteemi oleme avatud kõnelustele nii seadusandja kui ka kõigi teiste sidusrühmadega.

Tõsta nii töötajate kui ka allhankijate keskkonnateadlikkust

 • Kindlustada töötajad piisava keskkonnaalase info- ja õppematerjaliga
 • Hinnata perioodiliselt töötajate keskkonnaalaseid teadmisi
 • Kaasata töötajaid keskkonnaseire tegevustesse
 • Hinnata perioodiliselt veovahendite vastavust kokkulepitud nõuetele.
Võtke ühendust

info@linford.ee

Asukoht

Aruküla tee 2, Rae vald,
Harjumaa, Jüri, Estonia

© 2019 Linford Transport OÜ BRZ