Kaubakindlustus

Iga vedaja ja ekspedeerija soovib, et temale usaldatud kaup saab kohaletoimetatud tervelt, kahjudeta ning kokkulepitud ajal. Kahjuks ei laabu alati kõik nii, kui on plaanitud, sellepärast on vedajad oma äri kaitseks kaasanud kindlustusseltsid, kellega koostöös maandada võimalikke transpordi käigus tekkivaid riske.

Vedaja vastutuskindlustus / CMR kindlustus:

Vedaja vastutus hõlmab ainult vedaja süül või raske hooletuse tõttu tekkinud kahju. Vedaja ei vastuta kahju tekkimise eest, kui see tekkis asjaoludel, mida vedaja ei saanud vältida (näiteks röövimine).

Kui kauba väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäära ( 8,33 SDR per bruto kg ) ja kauba saatja soovib kindlustuskaitset ka juhul, kui vedaja kaubale tekkinud kauba kahju eest ei vastuta, on soovitatav vormistada täisveosekindlustus.

Täisveosekindlustus:

Täisveosekindlustuse saab sõlmida ühekordse veo jaoks või nn avatud poliisi kindlaks perioodiks (näiteks aasta) kõigi sel ajal toimuvate veoste transpordiks, mis kokkuvõttes võiks olla kliendile soodsam.

Üldiselt ei kata veosekindlustusveose peale- ja mahalaadimist, mis tähendab, et kindlustuskate algab hetkest, kui veos alustab transiidi alguses liikumist ja jätkub veose jõudmisega sihtpunkti või kindlustuslepingus määratud kohta.

Nii veosekindlustuse kui ka vedaja ja ekspedeerija vastutuse puhul tuleb arvestada, et kindlustusselts ja vedaja ei vastuta kahju eest, kui pakend ei sobi kauba transportimiseks. Pakendi sobivus või sobimatus on paljudel kahjujuhtumivaidluste põhjus ja lahendus sõltub alati konkreetsest juhtumist.

Kauba saatja risk on ka see, et kaup saab kahjustada sellele iseloomulike omaduste ( nt aurustumine ) või määramatu jõu ( Force Majeure ) tõttu.

Kaubakahju korral peaksite kaubasaajana või kaubasaatjana kaitsma end kõige paremal viisil kohe kahjustuse või puudujäägi avastamisel. Alati peaksite saama kahjukäsitleja nõusoleku kauba müümiseks või hävitamiseks enne korralduste tegemist kahjustunud kauba osas.

Nähtav kahju

1. Kontrollige alati kauba välist seisukorda ja pakendite arvu kohe vastuvõtmisel.

2. Pange kahtlused kirja saatelehele, kirjeldades üksikasjalikult kahjustust või puudujääki (mis on silmaga näha). Võimaluse korral pildistage kahjustust.

3. Helistage kohe vedajale ja teatage talle kahjustusest või puudujäägist.

4. Saatke kiri, milles peate vedajat vastutavaks. Kirjeldage lühidalt kahjustust või puudujääki ja majanduslikke tagajärgi. Võimaluse korral lisage fotod.

5. Kui kahju on hinnatud, peate saatma oma nõude oma tavalisele kontaktile või kahjukäsitlejale, lisades ärakirjad kommertsarvest, allkirjastatud saatelehest ja pakkelehest, kui on ja muudest nõuet toetavatest dokumentidest.

Nähtamatu kahju

1. Kontrollige kaup kohe vastuvõtmisel.

2. Saatke kiri või e-kiri 3 päeva jooksul oma tavalisele kontaktile või kahjukäsitlejale, selgitades kahjustust või puudujääki võimalikult üksikasjalikult. Võimaluse korral lisage foto. Kohustus tõendada, et kahjustus või hävinemine toimus kindlustusperioodil/transpordi käigus, lasub alati kahjunõude esitajal.

3. Edasi peaksite järgima sama menetlust, nagu on kirjeldatud "nähtava kahju" all. Juhime tähelepanu, et eri transpordiliikide puhul on erinevad ja suhteliselt lühikesed tähtajad kahjunõuete edastamiseks.

• Maanteetransport, raudtee: 7 päeva

• Merevedu: 3 päeva

• Õhuvedu: 14 päeva  

Hüvitamisnõuded tuleb saata aadressile: krista@linford.ee

 Vastutusküsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest (sh VÕS-st), Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustest (https://www.elea.ee/elea-uldtingimused-2015) ning Rahvusvahelisest Autokaubaveolepingu Konventsioonist, mis muuhulgas piiravad Vedaja vastutust.

 

Linford Transport OÜ kindlustuspartnerid:

IF KINDLUSTUS: www.if.ee

ERGO Kindlustus: www.ergo.ee

 

Võtke ühendust

info@linford.ee

Asukoht

Aruküla tee 2, Rae vald,
Harjumaa, Jüri, Estonia

© 2019 Linford Transport OÜ BRZ