Kvaliteedipoliitika

Väljaantud lubadused ja pakutavad võimalused peavad olema omavahelises kooskõlas, sellepärast oleme seadnud endile eesmärgid kvaliteedi osas:

  • Saadetised koos vajaliku dokumentatsiooniga tuleb kohale toimetada kaduteta ja vigastusteta kokkulepitud ajaks.
  • Arved veoteenuse eest esitada õigeaegselt ja vastavalt kokkulepetele
  • Pakkuda kliendile lahendusi, mis aitavad kaasa äripartnerite paremale käekäigule ning teha üheskoos tulusat ja edukat koostööd
  • Väärtustada ausat, arusaadavat ja läbipaistvat ärimudelit
  • Pakkuda veoteenust tehniliselt heas korras olevate veovahenditega ja korralike ning abivalmite autojuhtidega
  • Olla töös rõõmsameelne, abivalmis ja asjalik – luua meeldiv ja meeldejääv side kliendiga
  • Säilitada konkurentsieelist kõiki oma tegevusi süstemaatiliselt hinnates ja täiustades, et seeläbi kindlustada ettevõtte kasumlikkus ja konkurentsivõime.