Kvaliteedipoliitika

Väljaantud lubadused ja pakutavad võimalused peavad olema omavahelises kooskõlas, sellepärast oleme seadnud endile eesmärgid kvaliteedi osas:

 • Osutame klientidele maanteetranspordi teenust, mis vastab kõrgetele kvaliteedi- ja keskkonnaalastele ning tööohutusalastele seadusandlikele nõuetele, tagab jätkuva huvipoolte rahulolu ja kindlustab ettevõttele jätkusuutliku ärimudeli .

   

  Meie põhilisteks väärtusteks on meie töötajate oskused, kogemused ja töötahe, ning valmidus pakkuda huvipooltele kvaliteetset ja nõuetekohast veoteenust. Meie põhiliseks tugevuseks on suured kogemused, paindlikkus ja mitmekülgsus maanteetranspordi osutamisel. Oleme oma tellijatele ja klientidele usaldusväärseks koostööpartneriks.

  Väljaantud lubadused ja pakutavad võimalused peavad olema omavahelises kooskõlas, sellepärast juhindume oma tegevuses alljärgnevast:

  • Pakume kliendile lahendusi, mis aitavad neil olla edukamad ja nii saavutada osapoolte rahuolu
  • Saadetised koos vajaliku dokumentatsiooniga toimetame kohale kokkulepitud ajaks kadudeta ja vigastusteta
  • Väärtustame ausat, arusaadavat ja läbipaistvat ärimudelit
  • Teostame veoteenust tehniliselt heas korras olevate veovahenditega ja viisakate ning abivalmite autojuhtidega, vältides tööõnnetusi läbi personali koolituse
  • Oleme rõõmsameelsed, abivalmis ja asjalikud – luues meeldiva ja meeldejääva sideme kliendiga
  • Me ei kasuta oma töös lapstööjõudu ja kohtleme mehi ja naisi võrdselt
  • Säilitame konkurentsieelist kõiki oma tegevusi süstemaatiliselt hinnates ja täiustades
  • Arendame keskkonnasüsteemi pidevalt, pidades seda investeeringuks tulevaste põlvede tarbeks
  • Optimeerime veovahendite kasutamist, vähendades tühisõite
  • Kasutame parima hinna ja kvaliteedisuhtega jälgimissüsteeme
  • Taaskasutame veoautode rehve
  • Soetame veoautosid, mille emissiooninormide klassid ei oleks väiksemad kui EURO5
  • Hoiame kütusekulu vastavuses teenusemahu ja veokorralduse efektiivsusega
  • Jälgime, et autovedudega kaasnevad heitmed õhku ei ületaks keskkonnaalase seadusandlusega lubatud piirnorme
  • Hindame perioodiliselt veovahendite vastavust kokkulepitud nõuetele
  • Järgime ja arendame pidevalt oma tegevusi vastavuses meie tegevusvaldkonnaga seotud seadusandlusele ja keskkonnaalastele nõudmistele
Võtke ühendust

info@linford.ee

Asukoht

Aruküla tee 2, Rae vald,
Harjumaa, Jüri, Estonia

© 2019 Linford Transport OÜ BRZ